Therese har praktisk erfarenhet av Framgångshjulet sedan 2001. Hon blev introducerad för denna modell och tankesätt av sin tränare Magnus Frisk i Skövde HF. Från detta insåg hon vikten av den mentala biten för att bli medveten, påverka och utvecklas.  

Detta verktyg och tankesätt går att applicera i de flesta sammanhang, så som i yrkeslivet, vardagslivet, skolan, inom det idrottsliga eller i andra omgivningar där du vill förändra ditt och/eller gruppens tankesätt och agerande. På så sätt bli effektivare, må bra och prestera mot era mål och framgång.

Vad är skillnaden som gör skillnaden? 

Föreläsning, workshop, processarbete, projekt och coaching

Therese har under de senaste sex åren arbetat med drygt 4000 personer genom föreläsningar, workshops och coaching. Hon utgår från parametrarna i Framgångshjulet och kopplar på relevanta verktyg för ämnet. Ämnen hon bland annat utvecklar inom är självledarskap, grupputveckling, kommunikation och feedback. Innehållet anpassas efter vad som är relevant för dig, din organisation eller din grupp.

 

Therese arbetar med uppdrag över tid som är väl anpassade efter uppdragsgivarens behov, hon arbetar med processarbete, utbildningar, inspirerande workshops och föreläsningar. För att implementera beteendeförändring, medvetengöra och bibehålla engagemanget över tid, arbetar Therese med en digital plattform och faciliterar denna mellan träffarna. 

Genom att använda coaching och analys i verktyget Framgångshjulet hjälper Therese att ta fram dina utvecklingsområden som behöver prioriteras. Framgångarna syns i deltagarnas vardag direkt. Läs mer om analys i Framgångshjulet här. 

 

Träning ger färdighet!

 

Är du intresserad av individuella kurser och utbildningar, se här vad som är aktuellt. 

Självledarskap

Det börjar med individen. Att leda dig själv för att sedan leda andra. En förutsättning om ni vill vara genuin i ditt ledarskap och veta vilken riktning ditt ledarskap ska gå. Då individen lyfts, gynnar det hela gruppens utveckling.

 

Vill ni få individen delaktig och att individen påverkar med eget ansvar som grund? Med denna inriktning får individen verktyg för att leda sig själv, mot sin framgång och potential samt organisationens gemensamma framgång.

 

Ledarskap

Hur gör du som ledare skillnad? Therese hjälper er med framgångsfaktorer för att att leda gruppen och individerna till det gemensamma målet. Hitta motivation, lyfta styrkorna, skapa förståelse för att alla bidrar oavsett roll och skapa FLOW framåt. Vikten av kommunikationen och hur du som ledare vill påverka. 

Grupputveckling & sammansvetsat team

Vill ni bli effektiva tillsammans och nå resultat? Therese hjälper er att definiera era framgångsfaktorer, för att sedan öppna upp Arenan och för att ni ska kunna gå i riktning mot er fulla potential. Fråga att ställa er: ”Det vi gör just nu, leder det till framgång?” Med denna inriktning stärks individen och gruppen. Ert beteende påverkar ert RESULTAT.

 

Kommunikation

Dela, meddela och göra gemensamt. Vad är syftet med kommunikationen och till vem vill du kommunicera? Du kommunicerar alltid – men vad kommunicerar du? Ni reflekterar över vad en välfungerande kommunikation är, och kommunicerar vi på det sätt vi vill?

Therese pratar kring bemötande, varifrån skickar vi signaler, ord, tonfall, kroppsspråk, feedback och coaching. Vi öppnar upp Arenan som skapar att ni blir effektiva tillsammans och når resultat.

Som David Gordon säger: ”Bara för att du sänder ut ljud åt mitt håll, ska du inte tro att vi kommunicerar.”

Målsättningsarbete 

Att arbeta med mål och delmål för att se framsteg, fira och skapa motivation och engagemang framåt.

 

Therese går grundläggande igenom vikten av mål och syftet med att sätta mål. Deltagarna får individuellt arbeta fram tydliga och mätbara mål samt hur de kan skapa FLOW framåt. Målen kan vara både för arbetet och för privatlivet. 

Feedback

Konstruktiv kritik sa vi på handbollsplan. Hjälpa och lyfta varandra. Vi gav feedback med den goda intentionen. Varför ska vi ge varandra feedback? Och HUR ska vi ge varandra feedback? Effekten av feedback som sägs och tas emot på ”rätt” sätt gör att individen och gruppen utvecklas. Vi hjälper varandra att bli medvetna och kan på så vis förändra, förbli, förstärka vilket är en del till att vi blir effektiva tillsammans.

Ni får verktyg för att på ett bra sätt både ge och ta emot feedback. För att den ska lyfta, motivera, engagera då vi tar emot den genom att lyssna, bearbeta och göra ett eget medvetet val.

 

Skapar delaktighet och engagemang

Föreläsning och workshop tar utgångspunkt i Framgångshjulet tillsammans med exempel tagna från elithandboll och arbetsliv, Therese skapar delaktighet och engagemang. Ingen kommer att sitta stilla!

Det här får ni med er:

- Framgångstankar.

- Skapar relationer för att prestera ihop och nå resultat. 

- Konkreta verktyg som får människor och organisationen att växa.

- Öppnar upp er Arena och ni får verktyg för att bli mer effektiva tillsammans.

- Energi och vilja framåt

- Ett positivt förhållningssätt.

Hur kan Ni ta del av Framgångshjulet?

TW03_edited.jpg

"Du ska inte behöva tänka att du tänker..."

MarknadsoreningIsakBandstein_10mars2017.