top of page

Analys och coaching Framgångshjulet

Jag har förmånen att jobba med individers utveckling. Genom att inleda med analys i Framgångshjulet får processen en kraftfull och effektiv start och nuläget tydliggörs. Med efterföljande coachsamtal lyfts utvecklingspotentialen. Framgångarna syns i deltagarens vardag direkt. 

 

Vi utvecklar och stärker ditt självledarskap och skapar tid till reflektion och medveten utveckling. 

Utifrån analys och prioritering för utveckling får du med dig: 

  • verktyg och träning i att koppla drivkraft till arbetet

  • förstå nyttan med dina styrkor

  • att se lösningar istället för problem

  • fokusera på att träna på rätt saker för att nå uppsatta mål

  • gå från formulerade mål, förståelse för vilken action som krävs samt kontinuerlig utvärdering för att se framsteg i processen

  • Motiverade och stolta individer leder till glädje, engagemang och ökat resultat.

 

Vid den andra mätningen ser vi att deltagaren har förflyttat sig, tror mer på sig själv, fått bättre struktur och ser sina framsteg.


Hör av dig om du vill veta mer och prova coaching och analys i Framgångshjulet! therese@wallter.se  

 

Detta kan du ta del av genom att använda friskvårdsbidrag.

Analys Framgångshjulet
bottom of page